Zdrowa Łapa – Rehabilitacja psów i kotów, BIEŻNIA WODNA Rzeszów

Zadzwoń do nas

726 688 883, 663 334 010

Hotelik

Home/

Hotelik

Hotel dla kotów Zdrowa Łapa

Cennik

Regulamin Hoteliku Zdrowa Łapa

1. Pobyt zwierzęcia w Hotelu wiąże się z podpisaniem przez Właściciela/osobę upoważnioną „Umowy powierzenia zwierzęcia pod opiekę”.

2. Do Hoteliku przyjmujemy zwierzęta:
• posiadające aktualne szczepienia, odrobaczone
• nieagresywne w stosunku do ludzi i innych zwierząt
• nie będące w okresie rui/cieczki

3. Hotel zobowiązuje się zapewnić powierzonemu zwierzęciu opiekę ze szczególną starannością, według swej najlepszej wiedzy i umiejętności.

4. Rezerwacji dokonuje się telefonicznie bądź mailowo (726 688 883, [email protected])

5. Doba hotelowa w Hotelu rozpoczyna się od godziny pozostawienia zwierzęcia pod opiekę i trwa 24 godziny.

6. Zwierzęta przyjmowane/odbierane są w godzinach: od 9 do 20. Za zgodą hoteliku istnieje możliwość indywidualnego ustalenia godziny przyjęcia/odebrania.

7. Opłata za pobyt i zamówione usługi pobierana jest z góry gotówką/kartą w dniu przyjęcia psa/kota do Hoteliku lub przedpłaconym przelewem na konto bankowe.

8. W wypadku wydłużenia terminu pobytu, po uprzednim uzgodnieniu z Hotelikiem, pobrana zostanie opłata zgodnie z cennikiem.

9. Skrócenie pobytu nie skutkuje zwrotem wniesionych opłat.

10. W trosce o dobre samopoczucie zwierząt nie zalecamy zmian w zakresie stosowanej karmy, sugerujemy więc dostarczenie własnej karmy.

11. Hotelik może odmówić przyjęcia zwierzęcia z powodu braku miejsca, a także bez podania przyczyny.

12. Właściciel zgadza się na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia weterynaryjnego jego zwierzęcia, jeśli zaistnieje potrzeba jego stosowania.

13. Właściciel wyraża zgodę na wykorzystanie przez Hotelik Zdrowa Łapa wizerunku jego zwierzęcia w celach marketingowych, w przeciwnym wypadku należy poinformować o tym Hotelik.