Zdrowa Łapa – Rehabilitacja psów i kotów, BIEŻNIA WODNA Rzeszów

Na czym polega rehabilitacja zwierząt?

Rehabilitacja zwierząt opiera się na tych samych zasadach co
rehabilitacja ludzi, jedyną różnicą jest to…